Saksbehandler: Aleksander Rongved
E-post: aleksander.rongved@hamaroy.kommune.no
Tlf: 469 04 124

For informasjon og veiledning om Byggesak, plan, kart og eiendom, se kommunens nettsider.