Endometriose rammer 6-10 % av den kvinnelige befolkningen. Sykdommen er lite kjent, også blant leger, i følge Tidsskriftet Den norske legeforening (2021-06). Hvordan er det å leve med denne sykdommen og hvordan kan vi ta hånd om disse pasientene på en bedre måte, stilles det spørsmål om i tidsskriftet. Kvinner går med store smerter i årevis og det å få stilt en diagnose kan ta årevis. 

Program for temakveld om kvinnehelse: Hva er endometriose og hvordan leve med sykdommen?

  • 19:00 – 19:10. Velkommen v/Folkehelsekoordinator/leder for Friskliv Kristin Green Johnsen og Samisk helsekontakt Peggy Øvervoll
  • 19:10 – 19:40. Hva er Endometriose og hvordan leve med sykdommen? v/Kommuneoverlege Elisabeth Richter
  • 19:40 – 20:00. Erfaringsbasert kunnskap v/Ellen-Marita Knutsen
  • 20:00 – 20:30. Refleksjoner og spørsmål
  • 20:30. Avslutning