Smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også for alle som har to vaksinedoser eller færre. 

Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det er strengere regler for de som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner og overnattingsbesøk.

Testing: Du skal teste seg så raskt som mulig.

Du skal også teste deg etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes.

Hvis du tester positivt i karantenetiden skal du i isolasjon og følge reglene for det. Se hva som gjelder her.

Godkjent testmetode på begge testene er selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Husstandsmedlemmer som bor sammen med smittet person: Hvis du bor sammen med den som er smittet og ikke kan holde nok avstand skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

Du skal ta en koronatest etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Eksempel:

En familie på tre bor sammen og sønnen i huset får en positiv koronatest. Han skal i isolasjon i 6 døgn. Mor og far skal i smittekarantene. De kan begynne å telle 10 døgn når sønnen har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Etter 11 døgn (4+7) skal foreldrene ta en koronatest og kan avslutte smittekarantenen hvis den er negativ.

Se hvordan du skal gjennomføre karantenen her.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Bestevenner som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder.

Testing: Du kan teste deg etter 3 døgn. Hvis den er negativ kan du avslutte karantenen i arbeid- eller skoletiden. Det vil si at du må fortsatt være i karantene på fritiden din og kan for eksempel ikke dra på besøk til andre eller drive med fritidsaktiviteter.

Etter 7 døgn kan du ta én ny test, er den negativ kan du avslutte karantenen.

Hvis du tester positivt i karantenetiden skal du i isolasjon og følge reglene for det. Se hva som gjelder her.

Godkjent testmetode på begge testene er selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Hvordan gjennomføre karantenen

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Symptomer på covid-19 i smittekarantenen

Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du kontakte helse- og omsorgstjenesten for å teste deg.

Se hva som er symptomer på covid-19 her.

 

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg.

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Barn og ungdommer har behov for omsorg, selv om de har koronasykdom.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. 

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre.

Omikron – testing, smittekarantene og isolasjon

Avsnittene under gjelder i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at den smittede personen har virusvarianten omikron.

Isolasjon ved mistanke om smitte med omikron

Du skal i isolasjon i 7 dager dersom:

 • du kommer reisende direkte fra eller har mellomlandet i ett av følgende land: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi
 • kommuneoverlegen har grunn til å tro at du kan være smittet med virusvarianten omikron.

Hvis du ikke har symptomer, skal du telle isolasjonstiden fra du tok den positive testen.

Hvis du har symptomer, skal du telle isolasjonstiden fra symptomene startet.

Isolasjonen skal gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor du kan unngå nærkontakt med andre. Du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Hvis du bor sammen med noen andre skal du i størst mulig grad holde deg isolert fra resten av husstanden.

Dersom det senere bekreftes at du ikke er smittet med omikron virusvariantene, kan du følge de vanlige reglene for isolasjon. Se link her.

Får du påvist covid-19 mens du er i reisekranene på karantenehotell og det er grunn til å mistenke omikron virusvariant, skal du isoleres med en gang og få tilbud om egnet oppholdssted til å gjennomføre isolasjonstiden av kommunen.

Karantene for husstandsmedlemmer, tilsvarende nære og øvrige nærkontakter

Bor du sammen med, er tilsvarende nær (for eksempel kjæreste) eller er øvrig nærkontakt (for eksempel kollega eller klassekamerat) til en person som er i isolasjon med mistanke om virusvarianten omikron, skal du i 10 dagers smittekarantene.

Dette gjelder også nærkontakt som skjedde inntil 48 timer før den smittede personen fikk symptomer.

Når du er i smittekarantene, skal du ta to PCR-tester:

 1. så raskt som mulig etter nærkontakt
 2. 7 dager etter nærkontakt

Du kan avslutte smittekarantenen dersom du tester negativt på PCR-testen tatt 7 dager etter nærkontakt.

Du kan ha smittekarantene i din egen bolig eller på annet egnet oppholdssted. Ved bruke av annet egnet oppholdssted må du ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

For deg i smittekarantene, gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Får du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ta kontakt med kommunene du bor eller oppholder deg i for å ta en test.

Hvis den smittede personen får bekreftet at det ikke er omikron-virusvarianten, gjelder de vanlige reglene for smittekarantene for nærkontakter. Se reglene her

Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Reisekarantene

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har.

Se reglene for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.

Nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære er de du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med de du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter er de du etter definisjonen over har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater og middagsbesøk.

 

Informasjon fra helsenorge.no