Vi finner Hamarøyværinger

Tilflytterportalen This is Hamarøy viser et spekter av jobbmuligheter i Hamarøy kommune, både i offentlig og privat sektor. Det fremheves et spennende og variert næringsliv i vekst, spektakulær natur og særtrekk ved kommunen, som skal bidra til at flere velger å flytte til Hamarøy. 

Bare TQC skal ansette drøyt 100 nye medarbeidere de neste par årene. Næringslivet ellers og kommunen har også stort behov for arbeidskraft. Med lanseringen av This is Hamarøy følger proaktiv og målrettet markedsføring over flere år, rettet mot de menneskene og den kompetanse vi trenger. Vi venter ikke på at fremtidige Hamarøyværinger skal finne oss – vi finner dem! 

– Vi er veldig fornøyde med denne milepælen i utviklingsprosjektet, og gleder oss til å se effektene av This is Hamarøy. Styringsgruppen var tydelig på at navnevalget bærer preg av ambisjon og av at vi ser framover og utover kommunen i jakten på folk og arbeidskraft. Med utviklingsprosjektet griper vi mulighetene industriutviklingen gir oss, gjennom samhandling mellom det offentlige og private. Vi jobber samtidig med planlegging, boligutvikling og de øvrige delprosjektene for å legge til rette for industriutviklingen og for å skape positive ringvirkninger i kommunen, sier næringssjef Johannes Sandberg. 

Ida Selliseth Bakken og Steffen Kalve i Relocate AS har designet This is Hamarøy i samhandling med en lokal prosjektgruppe og utviklingsprosjektets styringsgruppe. Gjennom bred medvirkning, i form av flere workshops og samtaler med både næringsliv og andre aktører, har de kommet tett på Hamarøy og latt seg inspirere i prosessen.

– Hamarøy skal vokse på mange fronter, noe få små kommuner er forunt! Nå setter vi i gang markedsføring av kommunen på tvers av alt fra Google til sosiale medier, videoplattformer og nettaviser. Vi har jobbet grundig med å definere kommunen og næringslivets behov, så nå skal disse mulighetene matches med målgruppene. Forhåpentligvis vil det inspirere og vekke drømmer som tar folk ut på et spennende eventyr, med ny jobb og et nytt bosted i Hamarøy. I første omgang går vi bredt ut nasjonalt og når vi har høstet erfaringer på hjemmebane, sikter vi på å rekruttere globalt!

I delprosjekt omdømmebygging og rekruttering samhandler kommunen og Hábmera æládussiebrre - Hamarøy næringsforening med mål om å få på plass et godt apparat for å ta imot og inkludere tilflyttere, et system som ivaretar jobb for medflytter/ledsager og felles strategier for rekruttering. Jobben er ikke gjort før folk har slått røtter i Hamarøy. 

Om utviklingsprosjektet:

  • Et treårig samhandlingsprosjekt med Hamarøy kommune, The Quartz Corp, Nord-Salten Kraft, Nordland fylkeskommune og Hamarøy næringsforening. 
  • Prosjektet har en totalramme på 14,9 millioner kroner, og er finansiert av Hamarøy kommune, Nordland fylkeskommune, TQC og Nord-Salten Kraft. 
  • Styringsgruppen består representanter fra Hamarøy kommune, TQC, Nord-Salten Kraft og Hamarøy næringsforening. Styringsgruppen ble konstituert 30. mai. 
  • Hamarøy kommune er prosjekteier og prosjektkoordinator. 
  • Utviklingsprosjektet består av flere delprosjekter, deriblant boligutvikling, markedsføring og merkevarebygging, kompetanseutvikling, rekruttering, følgeforskning, verdikjedeutvikling og styrking av plan- og prosjektkompetanse i kommunen.