I Hábmera suohkan - Hamarøy kommune kan du avgi tidligsstemme på kommunehuset på Oppeid. Henvend deg skriftlig til Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no. Du kan også ta kontakt på telefon med Servicekontoret tlf. 941 32 515 mellom kl. 08.00 - 15.30.