Det bevilges tilskuddet på 171 000 kroner til Hamarøy kommune, som vil etablere lulesamisk helseteam som skal ivareta samiske pasienter, deres pårørende og lulesamisk lokalsamfunn. Prosjektet skal bygges opp etter modell fra sørsamisk helseteam og etter modeller fra andre urfolksområder.

-Samisk helseteam er en god måte å ivareta samiske pasienter og befolkning i området, slik at tjenesten på den måten blir mer tilgjengelig for den lulesamiske befolkningen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Sametingsrådet mener at et helsesystem som er ivaretatt av samer, at tjenesten har tilstrekkelig samisk kompetanse og at samisk språk og kultur blir ivaretatt i tjenesten er viktig for å gi samisk befolkning likeverdige helsetjenester.

-Dette er også viktig med tanke på pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten, sier Myrnes Balto.

Opprettelse av samisk helseteam skal skje i regi av Lulesamisk helsenettverk, Hamarøy kommune og Nordlandssykehuset, som også vil være eiere av prosjektet.

 

Tekst: sametinget.no