Det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd står bak engangsordningen, som er lik ordningen i 2021 og 2022. Eksempler på kulturarrangement er konserter i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamper, bygdedager og lignende. 

Både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner kan søke tilskudd.

Krav til søknad:

  • Pengene skal brukes på transport til kulturarrangement.
  • Alle former for god og sikker transport på vei og til sjøs støttes.
  • Transporten må være universelt utformet og skal tilbys alle unge og eldre.

Fyll ut søknadsskjema på Nordland fylkeskommune sin side

Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles puljevis og det er “først til mølla” som gjelder. Ta gjerne kontakt med saksbehandler om tidspunkt for behandling. 

Tone-Lise Fische, Rådgiver Nordland fylkes eldreråd
E-post tonfis@nfk.no
Telefon 75 65 00 23
Mobil 97 52 35 70
 
Åshild Opøyen, Fylkestingets kontor
E-post ashopo@nfk.no
Telefon 75 65 00 18
Mobil 99 33 76 66
 
Den som søker og som får tildelt tilskudd, forskutterer alle utgifter. Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet så snart kortfattet rapport og krav om utbetaling er mottatt. Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført. 

 

Tekst: Nordland fylkeskommune