-Det er hyggelig å dele ut beviset på at enda en stor og viktig virksomhet i Hamarøy, faktisk to bedrifter sammen i dette tilfellet, gjør en meget god innsats for å jobbe systematisk med miljøtiltak. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er anerkjent og det ligger mye arbeid bak, sier ordføreren.  -På vegne av Hábmera suohkan-Hamarøy kommune vil jeg gratulere med godkjenningen. 

Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Som Miljøfyrtårn får man konkrete verktøy for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer virksomhetens miljøprestasjoner. Dette gjelder innen både arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat, og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. 

Fra før er Nord-Salten Auto, Stoklands og Knut Hamsun videregående skole sertifisert som Miljøfyrtårn i Hamarøy.