Test-telefon


Ring 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Åpningstider for test-telefonen er ukedager kl. 08.30-10.00 og 13.00-14.30. Testing foregår i test-bua ved legekontoret på Oppeid. Vennligst ikke kom inn på legekontoret, vent utenfor test-bua.