-Vi er svært fornøyde med at regjeringa styrker ordningen og at to prosjekter i Hamarøy har fått støtte, tilføyer ordfører Britt Kristoffersen Løksa (SP).

I Hamarøy er det to søknader som har fått tildelt midler. Den ene er prosjektet BUA Hamarøy i regi av Hamarøy frivilligsentral ved daglig leder Karina A. Thorbergsen, det andre er Ung og aktiv i Hábmer - Hamarøy der Hamarøy kommune der folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen og fritidsleder Gerda Jaanus står som søker.

Daglig leder i frivilligsentralen, Karina A. Thorbergsen synes det er fantastisk å få innvilget søknaden om oppgradering av BUA sine lokaler på Oppeid, og innkjøp av nytt utstyr. -I tillegg får vi nå muligheten til å etablere BUA på Drag. Da blir det et godt tilbud med god dekning av hele kommunen, sier hun.

Søknaden til prosjektet Ung og aktiv i Hábmer - Hamarøy inneholdt opprinnelig tre ulike tiltak, der det er innvilget støtte til to av disse. -Tilskuddet til lokal fritidskasse, er et bidrag i arbeidet med utjevning av forskjeller i samfunnet, hvor barn og unge vil ha likere mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Midler til åpen møteplass for barn og unge, som fritidsleder Gerda Jaanus jobber for, vil være et godt forebyggende tiltak opp mot barn og unge, forteller folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen.

Regjeringa deler ut 171 millioner til fritidsaktiviteter. Les mer regjeringen.no.