Kan barna gå på skolen?

Det er et ønske fra kommuneoverlegen at alle barn og voksne som har symptomer på forkjølelse, feber, hodepine, løs mage etc., tar PCR-test på legekontoret og holder seg hjemme til negativt svar. Vi har sett flere ganger at hurtigtestene kan gi falskt negativt svar. Hurtigtester skal brukes ved lavere mistanke på covidsykdom. Barn som er nærkontakter til covid-smittet trenger ikke å være i karantene, men kan gå på skolen med testregime som avtales med smittevernansvarlig. Hvis man har mistanke om at barnet kan være smittet, anbefales det at man holder seg hjemme til etter svar på PCR-test og så videre testregime som avtales med smittevernansvarlig lege.

Barn i 1.-4. klasse og i juleforestillingen #JUL kan gå på skolen mandag, dersom hurtigtest mandag er negativ og barnet er symptomfri. Testen skal gjentas på onsdag.  

Kommunehuset åpnes for publikum som normalt mandag 6. desember.

Ha lav terskel på testing

Det er viktig å understreke at dersom man har symptomer på covid, så skal man holde seg hjemme og teste seg. Ring 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30. Testing foregår i test-BUA ved legekontoret på Oppeid. Vennligst ikke kom inn på legekontoret, vent ute ved test-BUA!