Nordland er helt avhengig av ildsjelene for å nå nullvisjonen - om ingen drepte og hardt skadde i trafikken innen 2050.

Kommuner og andre oppfordres til å komme med innspill på kandidater som fortjener heder og oppmerksomhet for sin innsats med trafikksikkerhetsarbeid. Alle kan komme med forslag.

I utgangspunktet er målgruppen for prisen dem som ikke har trafikksikkerhet som sin hovedoppgave. Men er innsatsen større enn det som normalt kan forventes, kan også personer som har trafikksikkerhet som hovedoppgave nomineres.

Utvelgelsen av prisvinneren foretas av NFTU. Den som tildeles trafikksikkerhetsprisen får prisen utdelt av Nordland fylkesting, etter avtale med fylkesordfører.

Har dere gode kandidater? Forslaget skal være begrunnet - hvorfor mener du at akkurat denne kandidaten fortjener trafikksikkerhetsprisen.

Send skriftlig forslag til post@nfk.no Merk med «Trafikksikkerhetsprisen 2021».

Frist for å melde inn kandidater er 23. februar 2022.

 

Tekst: Nordland fylkeskommune