Var du på bruktbutikken Oppeid den 4. eller 5. august ?

Smittesporingsteamet ønsker å få kontakt med med de som var på Hamarøy vekst, bruktbutikken til følgende tidspunkter: 
onsdag den 4. august mellom kl. 15:00 - 16:00 
torsdag den 5. august etter kl. 15:00

Dersom du var der til disse tidspunktene, ta kontakt på telefon 958 13 873.

Har du symptomer - test deg

Kommuneoverlegen anbefaler - har du symptomer, så test deg. Testkapasiteten er god, og det er lav terkel for testing. De som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør være spesielt oppmerksom på symptomer. 

Test-telefon
De som mistenker at de kan være smittet eller syke med koronavirus skal ringe 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing.
Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.