Personer som har fått 3. dose (oppfriskingsdose) av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test. De skal i stedet selv registrere resultatet på nett.

  • logg deg på med elektronisk ID for å registrere positive prøvesvar for seg selv eller egne barn
  • registrer nærkontakter og kjente risikofaktorer (helsepersonell, underliggende sykdom, alder etc.). Dette gjør det enklere å prioritere en eventuell smittesporing.

​Det er kun smittesporingsteamet som har tilgang til informasjonen.

For at kommuner og helsemyndigheter fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.

 

Nye rutiner for testing for covid-19

  • Personer som har fått en 3. vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.
  • Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte, bør få en bekreftende test.
  • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.
  • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.