TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. Les mer om årets aksjon her.

Meld deg som bøssebærer her.

Vi oppfordrer lokalforeninger og idrettslag til å bli med på dugnaden, arrangere kafé til inntekt for TV-aksjonen og være møtested for bøssebærerne. 

Ta kontakt med daglig leder for Hamarøy Frivilligsentral, Nordis Tennes, e-post nordis.tennes@hamaroy.kommune.no, tlf.: 92221231