Det jobbes iherdig med å løse situasjonen, alle tilgjengelige mannskaper jobber med denne saken. Kommunen har fått en vanntank fra Bodø kommune til hjelp, som fylles opp fra et annet vannverk og tilføres dammen. Det jobbes med andre tiltak, blant annet med bistand fra Sivilforsvaret.

Flere måneder med frost har skapt store problemer for flere kommuner i Nord-Norge. Årsaken til problemet er en usedvanlig tørr vinter, med uvanlig lite snø og minimalt med nedbør.

Vannforbruket i Ulvsvåg må begrenses til et minimum, kun til mat og drikke.