Under skoleundervisning om demokrati fikk elevene en oppgave å formulere et formelt skriv/brev til kommunen. Målet med dette er å lære om demokratiet, se hvordan det fungerer og bli aktive deltakere i det.

Brevet ble mottatt og registrert i kommunens saksbehandlingssystem. Arkivleder Britt-Laila Dahlberg orienterte skoleklassen om hvordan det praktisk fungerer når man sender en henvendelse til kommunen.