Ungdomsrådet består av ni medlemmer valgt av elevrådene ved skolene i kommunen. Videre ble disse valg godkjent av Formannskapet 11. november.   

Julie Finvik Jensen fra Oppeid skole ble valgt til leder i ungdomsrådet. Nestleder er Annie Wist fra Innhavet oppvekstsenter. Som sekretær ble Ida Knutsen (Drag) valgt. Linda Mørkhagen skal sitte som styremedlem i Frivilligsentralen og Vilja Eriksen skal være representant for ungdomsrådet for Ungt møtested.  

Neste møte blir 30. november med tema Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024 med deltakelse fra Salten kultursamarbeid med Steinar Pleim Johansen. 

Retningslinjer for Hamarøy ungdomsråd.

 

På bilde: Hamarøy Ungdomsrådet 2021/2022
Bak fra venstre: Jonas Kristiansen og Regine Knutsen fra Oppeid skole; Andreas F. Mathisen og Annie Wisth fra Innhavet oppvekstsenter; Victoria Kalvåg og Ida Knutsen fra Drag skole; Hilde Fredheim, kulturleder Hamarøy.  
Foran fra venstre: Karl Kristian Braathen, Julie Finvik Jensen, Vilja Eriksen og Ingvill Nedregård fra Oppeid skole; Linda Mørkhagen og Dina Mohammed fra Knut Hamsun vg. skole.