ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll. Kommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler. Hamarøy ble meldt inn i registeret 5. september 2011 på grunn av et merforbruk over flere år. Da Statsforvalteren i Nordland gikk gjennom Hamarøys årsregnskap for 2022, viste det seg imidlertid at det gjenstående merforbruket på 16,4 millioner kroner er dekket inn. Det er dermed ikke grunnlag for at Hamarøy står i ROBEK og kommunen er derfor meldt ut.

-Det er alltid gledelig når en kommune kan meldes ut av ROBEK. Hamarøy kommune har over tid jobbet godt for å få kontroll over økonomien, sier seniorrådgiver Monica Antonsen hos Statsforvalteren i Nordland.

 

 

Tekst: Statsforvalteren i Nordland