Behovet er aller størst i tettstedene Drag og Oppeid, men også for Ulvsvåg og Innhavet, samt øvrige deler av kommunen, søkes boligbyggere for utvikling av boligkomplekser innenfor følgende omfang for utleie:

  • 2 roms leiligheter (35 - 45 kvm)
  • 3 roms leiligheter (50 - 70 kvm)
  • 4 roms leiligheter (65 - 80 kvm)
  • 5 roms rekkehus (75 - 95 kvm)

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune har en målsetting om å få bygget minimum 25 boliger pr. år over en treårsperiode.

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 % av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett se Husbanken sin side.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet.

Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån til utleieboliger se Husbanken sin side.

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole / barnehage, nærhet til god bussforbindelse og plan for forvaltning / bomiljø.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Hamarøy kommune, postmottak@hamaroy.kommune.no innen 11. juni 2023.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til kommunens servicekontoret tlf. 941 32 515 eller i eget informasjonsmøte den 8. mai kl.14:00 i Hamarøyhallen på Oppeid.