Økt aktivitet på jordene:

  • I tiden fremover vil dere kunne observere økt aktivitet på jordene og i landbruksområdene rundt oss.
  • Aktivitetene inkluderer pløying, såing, gjødsling og annen landbruksrelatert virksomhet.
  • Dette er en del av jordbrukets årlige syklus for å sikre matproduksjon og bærekraftig landbruk.

Viktig å merke seg:

  • Vær oppmerksomme på landbruksmaskiner og traktorer som kan være i bevegelse på veiene. Vær tålmodige og vis hensyn.
  • Hold fornuftig avstand til pågående arbeid for å sikre effektivitet og sikkerhet for alle involverte parter.
  • Ikke kast metallbokser, brusbokser eller andre gjenstander i naturen eller i nærheten av dyrket mark. De kan være livstruende for dyr.
  • Ingen ferdselsrett på innmark når denne er snøfri.

Takk for oppmerksomheten, og vi ønsker dere alle en trygg og trivelig opplevelse.