Vaksinasjonsdager 2023

Helsestasjon, Oppeid:

 • Tirsdag 05. desember kl. 08:30-10:00
 • Mandag 11. desember kl. 08:30-10:30
 • Mandag 18. desember kl. 09:00-10:30

Helsestasjon, Drag:

 • Onsdag 06. desember kl. 12:30-13:30
 • Onsdag 13. desember kl. 12:30-13:30

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 2. Alle fra fylte 65 år.
 3. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 4. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 5. Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2,
 • leversvikt eller nyresvikt,
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft,
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom,
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40),
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

Pneumokokkvaksine kan settes samtidig med influensavaksine. Pneumokokkvaksinen er anbefalt til alle over 65 år. Influensavaksine og Covidvaksine kan settes samtidig.

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Mer informasjon om influensavaksine finner du på FHI.no.

Covidvaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe,
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom,
 • barn 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig,
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Influensavaksine og covidvaksine kan settes samtidig.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  

Mer informasjon om covidvaksine finner du på FHI.no.

Hva koster vaksinen?

 • Influensavaksine koster kr 200,-
 • Pneumokokkvaksine koster kr 400,-
 • Covidvaksine er gratis

NB! Helst betaling med kort!