Når uke 28 er avsluttet har vi 1175 ferdigvaksinerte personer i kommunen. 

Som i forrige uke fordeles også inntil 10% av ukens vaksinedoser til lærere /barnehage og SFO -ansatte. Det samme gjelder for helsepersonell som ikke allerede har fått vaksinen (gjelder kun 4 stk.).

Vi prioriterer også vaksinering av studenter som skal studere i utlandet og nye personer som kommer på risikolisten.