Kommunen vil motta 330 vaksinedoser i uke 30, noe som er mer enn noen gang. Disse skal gå både til 1. og 2.gangsdoser. Stadig flere melder seg på til vaksinering, dette gjelder alle aldersgrupper. Dersom alt går etter planen, vil det være 1279 ferdigvaksinerte personer i Hamarøy i slutten av uke 30.

Meld deg til vaksinering
Alle over 18 år oppfordres til å melde seg opp til vaksinering. Når du er påmeldt vil helsepersonell ta kontakt for å avtale tid for vaksineringen. Dette gjelder for personer med bostedsadresse i kommunen. 

Studenter
Studenter kan ta 1.dose i sin hjemkommune, og få 2. dose i studiekommunen etter semesterstart dersom man ikke allerede er fullvaksinert.