Meld deg på til vaksinering - og hjelp de som ikke får registrert seg

De som ikke har mulighet til å registrere seg på nett kan ta kontakt med Servicekontoret på telefon 941 32 515.
Som god sambygdning - hjelp gjerne de ikke får registrert seg eller som ikke vet at de må registrere seg. 
Meld deg på her - og du vil bli kontaktet av helsepersonell for avtale om time. 

Smittevern i vaksinelokalet

Det er helt trygt å oppsøke vaksinasjonslokalet, som er Hamarøy internasjonale senter. Det er etablert gode smittevernrutiner. Hamarøy Sanitets omsorgsberedskapsgruppe , renholder og helsepersonellet sørger for at smittevernrutinene følges.

Har du fått time - møt opp eller gi beskjed

Dersom du har avtale om vaksinetime, er det viktig at du møter til avtalt tid. Skjer det noe som gjør at du ikke kan møte opp, så gi beskjed så snart som mulig til helsestasjonen. Send sms eller ring tlf 907 38 328. 
Når noen melder forfall må det innkalles nye til time, og vi risikerer å miste vaksinedoser dersom det ikke gis beskjed.