Ditt bidrag

Hensikten med vaksinasjon mot covid-19 er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. I tillegg bidrar all vaksinasjon til å begrense smitten i samfunnet slik at vi alle gradvis kan komme tilbake til en mer normal hverdag.

Kommunen har god kapasitet til å ta imot flere påmeldinger til 1.vaksine. Meld deg på til vaksinering på vår nettside. De som ikke har mulighet til å registrere seg på nett, kan ta kontakt med Servicekontoret på telefon 941 32 515. Som god sambygdning - hjelp gjerne de som ikke får registrert seg eller som ikke vet at de må registrere seg.

Meld deg på her - og du vil bli kontaktet av helsepersonell for avtale om time.

16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon. Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005, som utgjør 127.000 ungdommer (på landsbasis). De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.

Få 2. dose nå!

Nå har kommunen nok vaksiner til å forkorte intervallet mellom 1. og 2. dose. FHI opplyser at for øvrige grupper vil intervallet kunne være lenger (opptil 12 uker) avhengig av hvor langt kommunen har kommet i vaksineringen og hvor mye vaksine som er tilgjengelig.  

Minimumsintervall er:

  • For Comirnaty (BioNTech og Pfizer) – minst 21 dager mellom dosene.
  • For Spikevax (Moderna) – minst 28 dager mellom dosene.
  • Ved kombinasjon av de to vaksinene er det anbefalt et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene.

Har du fått time - møt opp eller gi beskjed

Dersom du har avtale om vaksinetime, er det viktig at du møter til avtalt tid. Skjer det noe som gjør at du ikke kan møte opp, så gi beskjed så snart som mulig til helsestasjonen. Send sms eller ring tlf. 907 38 328.

Når noen melder forfall må det innkalles nye til time, og vi risikerer å miste vaksinedoser dersom det ikke gis beskjed.