Status uke 35

Denne uken har vi vaksinert 90 stk. Av dem har 22 stk fått sin første vaksinedose og 67 har fått sin andre vaksinedose og 1 stk. har fått sin tredje vaksinedose. 

Vaksine til 12-15-åringer

FHI anbefaler at 12-15-åringer skal få Comirnaty (Pfizer) som er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys nå til årskull 2006-2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Kommuneoverlege Elisabeth Richter håper at vi kan komme i gang med vaksinering av denne gruppen uke 37-38.

Tredje vaksinedose

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose, opplyser FHI.