Fra uke 37 begynner vi å vaksinere barn og ungdommer fra 12 - 16 år. Unge i denne aldersgruppen må være fylt 12 år før vaksinen tilbys. Alle må også levere underskrevet samtykke fra begge foreldre før vaksinasjonen. Vaksinasjonen vil fortrinnsvis skje ute i skolene i skoletiden.