Hvordan leverer man listeforslag med underskrifter

Krav til listeforslag

Listeforslag må inneholde:

  • Navn på parti.
  • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for.
  • Kandidatene som stiller til valg.
  • Underskrifter.
  • Tillitsvalgte og tillitsutvalg.
  • Vedlegg.

Mer informasjon om krav og frister på valg.no.

Listeforslagene blir publisert fortløpende på kommunens nettside.

Frist for å trekke listeforslag: 20. april kl. 12:00.

For fullstendig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, se Valgdirektoratets nettside.

Ved spørsmål, ta kontakt med valgansvarlig Trine Olvik på e-post: trine.olvik@hamaroy.kommune.no eller tlf. 909 81 253.