Frent AS og Hamarøy kommune er nå i gang med prosjektet VA-Drag etappe 3 og 4. Arbeidene har startet i Dragshavna ved pumpestasjon. Videre vil det graves i krysset Luokta/Hamnhågen og videre ca. 70 meter opp veien Hamnhågen. I forbindelse med arbeidene vil det også bli en del sprengningsarbeider.

Under arbeidene vil veien opp Hamnhågen midlertidig lagt om. Veien vil i kortere perioder kunne bli stengt på grunn av arbeider. Dette vil bli dere informert om. 

Luokta vil ha en liten omkjøring i krysset Luokta/Hamnhågen i en periode det utføres arbeider her.

Vannet vil kunne bli stengt under omkoblinger til det nye anlegget. Det vil sendes ut beskjed i god tid til abonnenter. 

Vi ber publikum respektere skilting og arbeidene som pågår.