Salten brann understreker at det er generelt bålforbud, og oppfordrer alle til å utvise den største forsiktighet i all bruk av åpen ild. For ytterligere informasjon, kontakt 110 Nordland på telefon +47 755 46 850.

 

Tekst: pressemelding Salten Brann IKS