Åpen barnehage skiller seg ut fra et ordinært barnehagetilbud ved at:

  • Åpen barnehage er et tilbud til barn og voksne sammen. Barna kommer til barnehagen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson som er til stede og har ansvar for barnet mens det er i barnehagen.
  • Åpen barnehage har ingen søknadsskjema eller opptaksmøter. Her er det bare å møte opp innenfor barnehagens åpningstid og benytte barnehagen så ofte og lenge man ønsker. Det kan derfor være forskjellige barn og voksne i barnehagen fra dag til dag.
  • Driften i åpen barnehage er basert på at de voksne som følger barna, er en del av bemanningen og aktivt tar del i det daglige arbeidet.
  • Noen åpne barnehager er gratis. Andre åpne barnehager tar en mindre sum for barn eller voksne som deltar, eller for aktiviteter, mat og materialer.

Ved spørsmål ta kontakt med Trine Ediassen på tlf. 90367822.

For mer informasjon se Utdanningsdirektoratet sin side.