Vi oppfordrer derfor til at det tas hjemmetest før skolestart, ikke tidligere enn 24 timer før, og gjerne samme morgen. 

Tilbudet omfatter:

  • alle elever i grunnskolene og videregående skole i Hamarøy
  • ansatte i barnehager, grunnskoler og videregående skole.

Barnehagene åpner mandag 3. januar, og har tester for utlevering til sine ansatte.  

Skolene åpner 4. januar, og her tilbys både ansatte og elever testing. Hver skole organiserer utlevering av tester til sine elever på ettermiddagen mandag 3. januar. Nærmere beskjed om henting av tester kommer fra hver skole. 

Vi oppfordrer også alle til å ha lav terskel for testing ved utvikling av symptomer på covid-19. Les mer om testing og symptomer her. Ring 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30. Testing foregår i test-BUA ved legekontoret på Oppeid.