Vi trenger en plass å møtes, som likeverdige individer og kjenne at vi er en del av noe større. Vi har alle noe å bidra med, og Møteplassen på HIS har plass til alle. Her treffer du flyktninger, nye innbyggere, gamle og unge, frivillige og alle andre.

Vi har kaffe og kaker, og alt er gratis. Sang og musikk har preget Møteplassen helt fra oppstarten. Det er et språk som alle forstår, og som samler mennesker.

Vil du bidra? Ta kontakt med leder for Frivilligsentral Karina Thorbergsen på telefon 941 90 943 eller e-post post@hamaroy.frivilligsentral.no