Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk koordinerer fylkets årlige arrangement i anledning dagen. Dette finner sted i Bodø i samarbeid med en rekke aktører. For å følge FNs minnedag for mennesker som er drept eller skadet i trafikken, er markeringen lagt til tredje søndag i november. Markeringen gjøres på samme dag som resten av verden

Ordfører Britt Kristoffersen oppfordrer til å tenne lys og markere dagen også i Hamarøy.

-Denne dagen minnes vi de omkomne i Nordland det siste året. Vi har hatt alvorlige hendelser i trafikken de siste årene også i Hamarøy. I 2020 var det to som omkom. I tillegg ble tre hardt skadd og 18 registrert lettere skadd på veiene våre, samlet for 2020 og 2021. I år husker vi særlig den alvorlige ulykken i Steigentunnelen med fire omkomne og en hardt skadd. Hvert liv som går tapt i trafikken er ett for mye.

-Trafikkofrenes dag er ei fin markering som uttrykker omsorg for alle som har vært berørt av disse ulykkene, og for å rette en takk til nødetatene våre for redningsoppdragene de står i, sier ordføreren. - Det gir oss også en påminnelse om aktsomhet i trafikken.