Vi trenger hverandre. #løftblikket

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, på flere ulike måter.

Årets kampanje oppfordrer til markeringer som skaper meningsfulle møter på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Det ønskes at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelig og meningsfullt for flere.

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse her.