Fra utgangen av siste kvartal i 2022 til utgangen av første kvartal i 2023 har kommunen fått 19 nye innbyggere. Sammenligner vi status ved utgang av første kvartal i 2023 med utgangen av samme kvartal i 2022, viser statistikken en befolkningsvekst på fem innbyggere.

Økningen fra forrige kvartal skyldes i hovedsak innflytting. I første kvartal 2023 hadde kommunen 57 innflyttere. Avstemt med 36 utflyttere hadde Hamarøy kommune 27 i nettoinnflytting første kvartal. Det ble født tre barn, mens 11 innbyggere døde i første kvartal 2023.

Befolkningstallet i Hamarøy kommune utgjorde totalt 2701 innbyggere ved utgangen av mars i år. Og flere skal vi bli!

Mer informasjon på Statistik sentralbyrå sin side.