GÅ sammen med oss i Hamarøy

Hábmer - Hamarøy ønsker å sette fokus på selvmordsforebygging og bidra til den landsdekkende aksjonen. Gå for å leve er en selvmordsforebyggende aksjon, hvor målet er å skape samfunnsengasjement i forhold til regjeringens handlingsplan om nullversjon for selvmord i Norge.

Gå for å leve aksjonen ønsker at alle mennesker som strever med sorg, selvmordstanker, psykisk eller fysisk sykdom, eller på en annen måte ønsker å vise solidaritet for denne viktige folkehelseaksjonen, skal bli med å gå for å LEVE.

Alle kan være med å GÅ. Inviter med deg familie, venner, bekjente, kollegaer og andre til å gå sammen med oss. Man kan GÅ seg en tur i nærmiljøet. Man kan GÅ en tur til byen. Man kan GÅ i skogen. Man kan GÅ i fjellet. Man kan GÅ på verandaen for å drikke kaffe. De som er syke og for eksempel er innlagt på sykehuset kan GÅ til kantina, de kan GÅ rundt senga si, eller de kan GÅ for å LEVE fra sykesenga, samtidig som de fokuserer på å bli friske for å kunne LEVE livet. Alle kan vi GÅ inn for å heie på LIVET og sammen kan vi skape håp gjennom handling - Gå for å leve.

Arrangementet er for alle uavhengig alder, kjønn, etnisitet og religion.

Se, spørre og lytte

Hábmer - Hamarøy ønsker å støtte opp om organisasjonen LEVE sin landsdekkende aksjon Gå for å leve, og bidra i arbeidet med å få ned selvmordstallene og belyse temaet. Vi har ingen å miste. I Norge begår årlig mellom 600-700 mennesker selvmord. Noe som tilsvarer 13 personer ukentlig. Ca. 2 personer daglig.

For mere info se Landsforeningen for etterlatte ved selvmord sin side.

Vi må tørre å se, spørre og lytte til den andre slik at vi sammen kan hjelpe hverandre til å nå nullvisjonen til Regjeringen.

Aksjonen har flere elementer i seg:

  • Fysisk aktivitet GÅ - fører til bedre fysisk og psykisk helse.
  • GÅ mentalt inn for å overleve og overvinne selvmordstanker og unngå et potensielt selvmord.
  • GÅ sammen i samtale eller stillhet. Det vil bidra til å øke forståelsen av å se, spørre og lytte til våre medmennesker. Det kan igjen føre til at man våger å åpne opp for vanskelig og personlige tema.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

  • Folkehelsekoordinator, Kristin Green Johnsen, tlf: 915 65 596
  • Leder for frivilligsentralen, Karina Thorbergsen, tlf: 941 90 943