Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

I fjor oppfordret vi derfor til å skape flere møteplasser. 3000 skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, kommuner, fagmiljøer og privatpersoner tok denne oppfordringen på strak arm og skapte sosiale møtepunkter på kryss og tvers i landet. Det synes, og det betyr noe.

Men vi blir ikke automatisk mindre ensomme, bare vi møtes.

I 2023 skal vi derfor å jobbe for å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

 

Tekst: www.verdensdagen.no

Apper og spill for å styrke din psykiske helse

www.verdensdagen.no finner du digitale verktøy som kan gjøre det lettere for deg å håndtere psykiske vansker.

Synes du det er vanskelig å skaffe deg venner? Med disse appene kan nye bekjentskaper være et par tastetrykk unna.

Sosiale apper

  • Venn. Venn handler om å koble mennesker og aktiviteter. Her kan du møte nye mennesker basert på interesser, verdier og preferanser, lage eller delta på aktiviteter andre arrangerer. Venn
  • Speedfriending. Appen Speedfriending har som mål å koble venner gjennom sveips, og ved å delta på mange sosiale eventer. I appen finner du også en sosial kalender hvor du finner neste sosiale begivenhet i byen din, enten det er volleyball, en skogstur eller et nytt og spennende Speedfriending-arrangement. Speedfriending

Verktøy for vanskelige tanker og følelser

  • Hjelpehånda. Hjelpehånda er et simuleringsspill der ungdom øver på å takle følelsesmessige utfordrende situasjoner og samtidig lærer et enkelt og godt problemløsningssystem. Appen er kvalitetssikret av Helsedirektoratet, og basert på metodikken av Solfrid Raknes. Hjelpehånda
  • Pustepause. Pustepause er en app som hjelper deg å takle stress, angst og grublete tanker. Gjennom daglige øvelser kan du lære deg å bli mer oppmerksom og tilstede. Utviklet av lege Charlotte Lunde. Pustepause