-I forbindelse med vaksineringen er det 23 personer har bidratt med 207 timeverk (reisetid ikke medregnet) i tidsrommet fra og med uke 9 til og med uke 25. Det er fortrinnsvis pensjonister som har stilt opp, opplyser Inger Lise Brenna. I og med at noen av vaktene har vært relativt korte (1,5 - 2 timer) så har det som oftest vært fire fra Oppeid-gruppa som har tatt disse, og samlet sett har den gruppa stått for flest vakter. Ut over det er vaktene jevnt fordelt på Ulvsvåg-gruppa (5 personer), Innhavet-gruppa (6 personer) og Drag-gruppa (8 personer).

Omsorgsberedskapsgruppen i Saniteten bidrar med å ta imot de som skal vaksinere seg og at smittevern og avstandskravene overholdes. De gjør en flott jobb med hyggelig mottak av personer og utdeling av munnbind. 

-Det er en takknemlig jobb å samarbeide med Inger Lise og de andre frivillige i omsorgsberedskapsgruppa, de stiller alltid opp når det trengs. Vi er virkelig heldige som har etablert et godt samarbeid, det er vel ikke noen av de som jobber med vaksineringen som kan forestille seg hvordan det hadde gått uten deres bidrag, sier leder på Hamarøy Frivilligsentral Jannita Olvik, som forøvrig går over til ny jobb i løpet av sommeren. - Beredskapskoordinator og vaksinasjonsteamet har en stor oppgave, og dette er et godt eksempel på at kommunen og frivilligheten oppnår gode resultater når de spiller på lag, legger hun til.

Den første samarbeidsavtalen mellom Hamarøy kommune og Omsorgsberedskapsgruppe ble signert 15.juni 2018 og ble fornyet 28. oktober 2020. Per dato har Omsorgsberedskapsgruppe ca 45 medhjelpere fra alle deler av kommunen.