Fugleinfluensa er en alvorlig dyresykdom som kan påvirke både tamfugler og ville fugler. Det er viktig å være oppmerksom på symptomer og mulige utbrudd for å begrense spredningen av sykdommen. Mattilsynet har en omfattende nettside dedikert til informasjon om fugleinfluensa, inkludert spørsmål og svar. Les mer på Mattilsynet sin side.

Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav (fhi.no). Selv om Folkehelseinstituttet har estimert sannsynligheten som svært liten for at fugleinfluensaen smitter fra dyr til mennesker, er det viktig at man bruker smittebeskyttelse.

Dersom du har oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og du mistenker fugleinfluensa, vennligst gi beskjed til Mattilsynet.

 Meld fra ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no om disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
 • rovdyr (primært observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev, arter i mårdyrfamilien, gaupe, se symptomer under)
 • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert, se symptomer under)

Inkluder informasjon om

 • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
 • hvilken art det gjelder
 • hvor mange fugler det gjelder