Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere skal representere et tverrsnitt av befolkningen; det vil si ulike aldre, ulike kjønn, ulik yrkesbakgrunn og ulik etnisk og kulturell bakgrunn. De som blir oppnevnt som meddommere vil få skriftlig beskjed om dette i løpet av sommeren 2024. Du har krav på godtgjøring, fri fra arbeidsgiver og dekning av reiseutgifter i forbindelse med dagene du er i retten. Mer informasjon om rollen som meddommer, godtgjøring, fritak og mer, finner du på nettsiden: domstol.no.

Vervet som meddommer må ses på som en samfunnsplikt og enhver har dermed plikt til å være meddommer. Det er likevel viktig at de som velges er samfunnsinteresserte mennesker, som ønsker å påta seg vervet som meddommer. Vervet som meddommer vil også gi god innsikt i det norske rettssystemet.

På siden kan du lese mer om hva det innebærer å være meddommer, du kan også se film om å være meddommer på domstol.no.

Hvem kan bli meddommer?

Kjenner du noen som hadde passet til et slikt verv, tips de om dette. For å kunne være meddommer må du oppfylle følgende krav:

 1. Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år pr. 01.01.2025.
 2. Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Hábmera souhkan - Hamarøy kommune den 01.01.2025, samt være norsk/nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år.
 3. Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk.
 4. Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening.
 5. Du må kunne sitte mange timer sammenhengende.
 6. Lovlydighet: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 7. Yrke: Dersom du er ansatt i en av nedenstående stillinger kan du ikke være meddommer:

 • Stortingets representanter og vararepresentanter,
 • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 • kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Frist for tilbakemelding 01. mai 2024.

De som er meddommere i inneværende periode og kan tenke seg å fortsette meld fra til postmottak@hamaroy.kommune.