Fordeling av VinnVind-midler 2023

En gruppe på fire personer, valgt av kommunestyrene i Hábmer-Hamarøy og Narvik har innstilt vinnere av 800 000 kroner til fem forskjellige tiltak. Innstillingen er støttet av eierne av vindparken. VinnVind-midlene for 2023 går til følgende lag og foreninger og fordeles slik: 
 

STH – Sørfjordfjellet – Ny hytte Kjerringvatnet  400.000 kr
Trivsel i bygda – Kjøpsvik – badstubygg 101 000 kr
Drag IL, oppgradering idrettsbane 101 000 kr
Storjord samfunnshus 101 000 kr
Måske Dåjma – Musken aktivitet   97 000 kr

 

 

 

 

 

 

«Det er veldig gledelig at vi nå er i gang med VinnVind-midlene igjen! Vi gratulerer årets vinnere og gleder oss til å kunne se de spennende tiltakene og aktivitetene VinnVind-ordningen er med på å utløse i vindparkens nærmiljø» uttaler Fortums Per Christian Kittilsen.

Sørfjord Vindpark ble fullført og satt i drift i 2020. Vindparken består av 23 vindturbiner som ligger på et avsidesliggende område på toppen av et fjell i Hamarøy kommune. Vindparken har en samlet kapasitet på opptil 99 megawatt (MW). Det er nok til å forsyne omtrent 91 000 husstander med elektrisitet.

 

Fortum

"Fortum Fortum er et nordisk energiselskap. Vårt formål er å bidra til en verden hvor mennesker, virksomheter og natur lever i balanse med hverandre. Som en av Europas største produsenter av fornybar energi, er våre handlinger styrt av ambisiøse klima -og miljømål. Vi genererer og leverer fornybar kraft, og bidrar til vekst og avkarbonisering av industriprosesser. Vår nordiske kjernevirksomhet består av effektiv, karbonfri produksjonskapasitet og sikker forsyning av strøm og fjernvarme til privat -og bedriftskunder. Vi forplikter oss ovenfor våre ~5000 ansatte til å tilby en trygg og inspirerende arbeidsplass. Fortum er notert på Nasdaq Helsinki. http://www.fortum.no/