Ta kontakt med oss

For at Hábmer - Hamarøy skal lykkes med samfunnsoppdraget og nå egne målsetninger, er en god dialog med innbyggerne avgjørende. Kommunen skal gi korrekt og sannferdig informasjon om de tjenestene kommunen leverer. Det er enkleste tiltaket for å dempe noe av usikkerheten og mistenksomheten som jeg føler omgir oss. Vi ønsker å være en åpen kommune, som aktivt informerer om tjenester, planarbeid og hendelser.

I utfordringen ligger det en forutsetning om at kommunallederne får «spalteplass» hver mandag på hjemmesiden vår, og det vil rulleres slik at neste uke skal kommunalleder for Helse og velferd informere, så Samfunn og utvikling eller Oppvekstsektoren, osv. Jeg ønsker at innbyggerne skal bli bedre kjent med kommunen og det vi sysler med som ikke alltid er like synlig, samt at vi som kommune har et behov for å synliggjøre også denne siden av kommunal drift. Å gjøre dette er både kostnadsfritt og det enkleste tiltaket for å dempe noe av usikkerheten og å skape tilliten. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen, og at det er lett å engasjere seg og gi innspill.

Administrasjonen er åpen for dialog. Vi som kommune har gjort feil, vi gjør feil og vi kommer til å gjøre feil i fremtiden, det klarer vi ikke å unngå så lenge det er mennesker involvert. Så vær snill og kom heller direkte til oss med kritikk når vi fortjener det, helst konstruktiv, det er slik vi lærer som organisasjon og kan forbedre oss.

Store og fundamentale planer

Det som tar mye av tiden min nå er planlegging av neste år og alle de overordnede planprosessene som vi skal i gang med. Kommuneplanen er vi allerede godt i gang med, og medvirkningsprosessene for samfunnsdelen starter opp om ikke lenge. Rett over nyttår starter også arbeidet med arealdelen. Dette er store og fundamentale planer og prosesser som vil definere fremtidens Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og ha innvirkning på hverdagslivet til våre innbyggere og brukere i mange år fremover. Her oppfordrer jeg dere alle til å være aktiv når tiden er inne for det.

I mitt hode er det slik at før vi får på plass et felles omforent planverk med strategier og målsetninger, som også dere innbyggere har hatt reell medvirkning og innflytelse på, så er det vanskelig å drifte kommunen på en effektiv og rasjonell måte. Det blir fort mye «brannslukking» og mindre fokus på de lange linjene når man mangler definerte målsettinger i planverk.

Stå sammen

Avslutningsvis har jeg tenkt å forsikre alle sammen om at jeg tar fatt på oppgaven som kommunedirektør med en god porsjon ydmykhet. Det er svært få forunt å få være så sentralt plassert når en ny kommune skal utvikles, og jeg føler meg privilegert som får lov til å bidra inn i dette arbeidet. Det som imidlertid er helt klart er at dette ikke er noen enkeltmannsjobb, denne oppgaven må vi stå sammen om; innbyggere, frivilligheten, næringsliv og folkevalgte, samt hele kommuneorganisasjonen.

Med dette er vi i gang, neste mandag er det Helse og velferdssektoren sin tur, da tenker jeg at det fort blir litt mer konkret og faglig informasjon som kommer. Les her.

 

Varrudagáj - Med vennlig hilsen
Odd-Børge Pedersen
Háldadusoajvve - Kommunedirektør