Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lederens hjørne

Nå bygger vi framtidens helsetjenester

Etter 2 år med det vi kan kalle en unntakstilstand, er vi nå i stand til å iverksette mange av de planene vi måtte sette på vent, og vi er bedre i stand til å jobbe fram planverk for sentrale områder i vår kommune. Det bør være godt kjent at vi arbeider med kommuneplanens samfunnsdel nå, og jeg ønsker å trekke fram helsesektorens forslag til satsningsområder de neste 10 årene med hovedmål God helse og Livskvalitet.

Ann-Elise Os, kommunalleder Helse og velferd

Prioriterte tiltak 2022

Da er det igjen tid for å informere litt om hva som er på agendaen i kommunen. Først må jeg si at mine tanker går ut til alle dem som nå er rammet av krigen i Ukraina, det er forferdelig trist. Jeg skal gjøre det jeg kan for at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal fremstå fra sin fineste side, gjennom å stille opp og gjøre det som blir forventet av oss i denne tragedien.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen

Med optimisme og forventninger!

Helse- og velferdssektoren ønsker 2022 velkommen med optimisme og forventninger! Vi har lagt bak oss et år med store utfordringer, og det vil vi få også i 2022. Men vi står så mye bedre rustet nå til å møte det som kommer. Og arbeidet med overordnede kommunedelplaner vil gjøre oss i stand til å stake ut kursen i dialog med innbyggere, politikere og kommunen. Særlig vil jeg trekke fram det viktige folkehelsearbeidet som har en sentral rolle i alle kommuneplaner.

Leder Helse Ann-Elise Os

Hei alle sammen og godt nytt år!

Ja, nå er 2022 her og arbeidet med å iverksette alle intensjonene som vi har lagt grunnlaget for igjennom høsten 2021 er kommet godt i gang. For innbyggerne i Hamarøy vil dette merkes mest ved at det blir stor aktivitet i forhold til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen

Til det beste for innbyggerne

Stab/stabsfunksjoner kan på mange måter sies å være limet i en organisasjon. Det er mange forskjellige oppgaver som ligger til vår portefølje og som skal løses til det beste for innbyggerne og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune som organisasjon. Staben er organisatorisk delt opp i område økonomi, HR, Samisk rådgiver og Service/IKT. Denne gangen vil jeg gi en kortfattet informasjon om noen av de mest sentrale arbeidsområdene som vi skal betjene. Senere vil jeg presentere mer inngående enkeltområder/oppgaver og satsingsområder som stab holder på med.

Kurt Fossvik

Oppvekstsektoren i kommunen

Etter at vi ble en ny kommune fra 01.01.2021 har jeg ledet oppvekstsektoren i Hábmer - Hamarøy som består av følgende enheter: Oppeid skole, Drag skole, Innhavet oppvekstsenter (skole og barnehage), Marielund barnehage, Drag barnehage, Ulvsvåg barnehage, Kulturskole, Bibliotek, Hamarøy internasjonale senter og Barnevern. I tillegg har jeg enkelte oppfølgingsoppdrag for Hamarøy Montessoriskole på Skutvik og Vuonak mánájåro på Drag.

Gunnar Solstrøm

Planer og oppgaver

Som kjent har vår kommunedirektør tatt initiativ til at det via kommunes nettside informeres ut til innbyggerne, og nå er turen kommet til meg. Jeg kom hit som leder for enheten Samfunnsutvikling i forbindelse med at vi ble en ny kommune. Fra tidligere var mitt kjennskap til kommunen gjennom mine mange besøk i dette flotte område. Besøk både med bakgrunn de flotte fjell og fjorder samt arrangement blant annet på Arran og ved Hamsundagene. Oppgavene ved enheten Samfunnsutvikling favner bredt og er mange og varierte. Dette vil være et av flere innlegg i tiden framover. På grunn av plass og mangfold rekker jeg ikke denne gangen å komme innom alt vi arbeider med og alt jeg vil fortelle dere.

Kommunalleder samfunnsutvikling Kirstin L Mobakken. Foto: privat

De varme hendene i Hábmer – Hamarøy

Jeg har så mye på hjertet at lederens hjørne mandag måtte deles i to. Så her kommer mine tanker om det vi har vært gjennom og litt om hva jeg tenker om framtiden. Jeg har fått mange veldig gode og konstruktive innspill om hvordan vi skal innrette oss, hva som ikke er godt nok nå og hvordan vi skal sørge for god informasjon til og kommunikasjon med kommunens innbyggere. (Les del 1 her).

Kommunalleder Helse og velferd Ann-Elise Os

Stor felles oppgave

Siden september 2020 har jeg vært så heldig å få lede helse- og velferdssektoren i Hábmer - Hamarøy. Jeg kom først som innleid lederressurs i fjor, og fra 1.januar 2021 har jeg vært tilsatt på full tid. Det kjennes ut som jeg begynner å få bedre og bedre innsikt og forståelse for både de utfordringene vi har og også hvilke muligheter som ligger foran oss. Ikke minst har jeg blitt kjent med særdeles dedikerte og engasjerte medarbeidere i sektoren, som er villige til å alltid yte det lille ekstra. Det er nok ikke mulig for andre å forstå hvor krevende det har vært under pandemien, så jeg vil rette en stor takk til alle og enhver!

Kommunalleder Helse og velferd Ann-Elise Os

Åpenhet, tillit og god dialog

Nå er det 3 måneder siden jeg startet i jobben som kommunedirektør i Hábmer - Hamarøy, en fantastisk flott kommune må jeg si. Fram til nå har jeg stort sett brukt tiden til å bli kjent med organisasjonen, de folkevalgte og kommunen som helhet. Det jeg derimot har registrert er at det er et informasjonsbehov både fra oss og ut til innbyggerne i kommunen, og at innbyggerne har et behov for å holdes noenlunde oppdatert på hva kommunen planlegger og driver med i det daglige. Derfor har jeg utfordret ledergruppen min til å lage en liten og tidsriktig oppsummering av hva som rører seg av ting og tang innenfor deres egen sektor. Det skal publiseres hver mandag på kommunens hjemmeside.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen