Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lederens hjørne

Hábmera girjjevuorkka - Hamarøy bibliotek: bygger lokalsamfunn

Det sies at dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester og de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn. Målet for alle bibliotek bør være å være blant de beste, og Hábmera girjjevuorkka - Hamarøy bibliotek har som visjon å være en bygger av lokalsamfunnet.

Gunnar Solstrøm

Vi trenger hverandre: #løftblikket

I denne ukens Lederens hjørne ønsker jeg fokusere på psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse markeres den 10.oktober hvert år i over 150 land og er en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres for å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsen. Dagen skal mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsen.

Leder Helse Ann-Elise Os

Fra byggesaksbehandler til kommunalleder

Fra 1. september 2022 er Børre M. Johansen ny kommunalleder for Teknisk drift og samfunn. I dagens Lederens hjørne forteller han om endringer i kommunalområde, hans visjon og planer.

Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn Børre M. Johansen. Foto: Svetlana Gracheva

Godt samarbeid

Som kommune er vi avhengig av god samhandling med ulike aktører for å løse utfordringer og få til utvikling. Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har flere gode samarbeidspartnere der vi i fellesskap får til gode tiltak for lokalsamfunnet. 

Kurt Fossvik

Nå bygger vi framtidens helsetjenester

Etter 2 år med det vi kan kalle en unntakstilstand, er vi nå i stand til å iverksette mange av de planene vi måtte sette på vent, og vi er bedre i stand til å jobbe fram planverk for sentrale områder i vår kommune. Det bør være godt kjent at vi arbeider med kommuneplanens samfunnsdel nå, og jeg ønsker å trekke fram helsesektorens forslag til satsningsområder de neste 10 årene med hovedmål God helse og Livskvalitet.

Ann-Elise Os, kommunalleder Helse og velferd

Prioriterte tiltak 2022

Da er det igjen tid for å informere litt om hva som er på agendaen i kommunen. Først må jeg si at mine tanker går ut til alle dem som nå er rammet av krigen i Ukraina, det er forferdelig trist. Jeg skal gjøre det jeg kan for at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal fremstå fra sin fineste side, gjennom å stille opp og gjøre det som blir forventet av oss i denne tragedien.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen

Med optimisme og forventninger!

Helse- og velferdssektoren ønsker 2022 velkommen med optimisme og forventninger! Vi har lagt bak oss et år med store utfordringer, og det vil vi få også i 2022. Men vi står så mye bedre rustet nå til å møte det som kommer. Og arbeidet med overordnede kommunedelplaner vil gjøre oss i stand til å stake ut kursen i dialog med innbyggere, politikere og kommunen. Særlig vil jeg trekke fram det viktige folkehelsearbeidet som har en sentral rolle i alle kommuneplaner.

Leder Helse Ann-Elise Os

Hei alle sammen og godt nytt år!

Ja, nå er 2022 her og arbeidet med å iverksette alle intensjonene som vi har lagt grunnlaget for igjennom høsten 2021 er kommet godt i gang. For innbyggerne i Hamarøy vil dette merkes mest ved at det blir stor aktivitet i forhold til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen

Til det beste for innbyggerne

Stab/stabsfunksjoner kan på mange måter sies å være limet i en organisasjon. Det er mange forskjellige oppgaver som ligger til vår portefølje og som skal løses til det beste for innbyggerne og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune som organisasjon. Staben er organisatorisk delt opp i område økonomi, HR, Samisk rådgiver og Service/IKT. Denne gangen vil jeg gi en kortfattet informasjon om noen av de mest sentrale arbeidsområdene som vi skal betjene. Senere vil jeg presentere mer inngående enkeltområder/oppgaver og satsingsområder som stab holder på med.

Kurt Fossvik