Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lederens hjørne

De usynlige tjenestene

Ingen går i fakkeltog for «Teknisk etat» var tittelen på et leserinnlegg i en avis i vinter. Mange har sikkert opplevd at etter å ha gjort et godt stykke arbeid, og man er veldig fornøyd med resultatet, så er det likevel ingen som legger merke til jobben man har gjort. Forsmedelig og ergerlig! Jobben kan være veldig godt utført og innsatsen har vært stor, og da er det jo hyggelig å få litt anerkjennelse og honnør for innsatsen. Men så var det ingen som la merke til innsatsen da.

Børre Johansen

Se muligheter og finne gode løsninger

Det er med en viss spenning jeg nå tar fatt på jobben som kommunalleder Helse og velferd. Det vil være en krevende jobb med de utfordringer som er, men det viktige for meg er å se muligheter og bidra til å finne gode løsninger.

Jorun Ervik kommunalleder Helse og velferd. Foto: Hamarøy kommune

Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med dagen!

I dag, 6. februar, feirer vi Samenes nasjonaldag i Hábmer-Hamarøy med stolthet og glede for den rike kulturarven til det samiske folket. Dagen markerer en viktig dag i samenes historie og er et symbol på samenes fellesskap og identitet. Først og fremst er det ei feiring av -og for det samiske folket. Men jeg tror også mange av oss som ikke er samer, også kjenner på en glede og stolthet av å ta del i dette fellesskapet.

Kurt Fossvik

Hábmera girjjevuorkka - Hamarøy bibliotek: bygger lokalsamfunn

Det sies at dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester og de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn. Målet for alle bibliotek bør være å være blant de beste, og Hábmera girjjevuorkka - Hamarøy bibliotek har som visjon å være en bygger av lokalsamfunnet.

Gunnar Solstrøm

Vi trenger hverandre: #løftblikket

I denne ukens Lederens hjørne ønsker jeg fokusere på psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse markeres den 10.oktober hvert år i over 150 land og er en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres for å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsen. Dagen skal mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsen.

Leder Helse Ann-Elise Os

Fra byggesaksbehandler til kommunalleder

Fra 1. september 2022 er Børre M. Johansen ny kommunalleder for Teknisk drift og samfunn. I dagens Lederens hjørne forteller han om endringer i kommunalområde, hans visjon og planer.

Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn Børre M. Johansen. Foto: Svetlana Gracheva

Godt samarbeid

Som kommune er vi avhengig av god samhandling med ulike aktører for å løse utfordringer og få til utvikling. Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har flere gode samarbeidspartnere der vi i fellesskap får til gode tiltak for lokalsamfunnet. 

Kurt Fossvik

Nå bygger vi framtidens helsetjenester

Etter 2 år med det vi kan kalle en unntakstilstand, er vi nå i stand til å iverksette mange av de planene vi måtte sette på vent, og vi er bedre i stand til å jobbe fram planverk for sentrale områder i vår kommune. Det bør være godt kjent at vi arbeider med kommuneplanens samfunnsdel nå, og jeg ønsker å trekke fram helsesektorens forslag til satsningsområder de neste 10 årene med hovedmål God helse og Livskvalitet.

Ann-Elise Os, kommunalleder Helse og velferd

Prioriterte tiltak 2022

Da er det igjen tid for å informere litt om hva som er på agendaen i kommunen. Først må jeg si at mine tanker går ut til alle dem som nå er rammet av krigen i Ukraina, det er forferdelig trist. Jeg skal gjøre det jeg kan for at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal fremstå fra sin fineste side, gjennom å stille opp og gjøre det som blir forventet av oss i denne tragedien.

Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen