Covid-19

Det har vært sagt mye om pandemien, og den er langt fra over. Jeg har stor medfølelse for dem som har blitt rammet av denne tragiske sykdommen. Jeg skal ikke skrive så mye om pandemien nå, men vil benytte anledningen til å takke ansatte, politikere og innbyggere for en formidabel innsats gjennom hele perioden. Hvis vi klarer å holde ut litt til, ikke slippe opp for mye, fortsette med god håndhygiene og holde avstand, er vi rustet til å klare siste runde også. Jeg oppfordrer samtidig alle til å teste seg ved symptomer, det er helt nødvending for å hindre smittespredning og for å gi oss oversikt og kontroll.

Vaksinasjonsprogrammet har vært krevende å gjennomføre. Da er det gledelig er at i en måling tatt 1.11.2021 viser det seg at i Hábmer-Hamarøy har 80,42 % tatt 1.dose, og 70,61% 2.dose. Vi ligger på nasjonalt nivå, og er i gang med programmet for dose 3.

Lulesamisk forvaltningskommune i et helseperspektiv

Alle i Hábmer-Hamarøy skal få tilbud om likeverdige tjenester. Det innebærer en særlig oppmerksomhet og kultursensitivitet for de lulesamiske innbyggerne. Vi er så heldig at vi har gode og sterke ressurser i den kommunale forvaltningen, nå handler det mer om at vi vet hvordan vi skal bruke det som finnes her. Vi må bygge sten på sten, skape felles forståelse og bruke tid på å styrke tillit og respekt. Til hjelp for oss som ikke kan dette godt nok, har vi en Samisk ressursgruppe som skal være rådgivere i utviklingen av tjenestene. Vi har også en lulesamisk språk- og kulturressurs dedikert til tjenestene som er i godt i gang med arbeidet. I samarbeid med Árran jobber vi nå med flere elæringstilbud for lulesamisk språk og kultur, for å bygge bro og skape større kunnskap og forståelse. Som eneste kommune i Norge er Hábmer-Hamarøy deltaker i et Nasjonalt Samisk Helsenettverk ledet av Helsedirektoratet. Det er en viktig arena for oss å være på. Samisk helsenettverk i lulesamisk område er under etablering, og det vil komme mer informasjon underveis i denne viktige prosessen.

Framtiden

Ja, de varme hendene skal vi fortsatt ha i vår kommune. Men vi må også ha noe mer, og det er teknologi, samhandling og gode overordnede planer. Og vi er i gang, men ting tar dessverre litt lengre tid enn man ønsker.

Velferdsteknologiske løsninger er en del av framtiden. Hábmer-Hamarøy er et stykke på vei, og vi gjør grep nå i høst som skal ruste oss til å utvide tilbudet. Velferdsteknologi vil aldri erstatte menneskene, men skal vi klare oppgavene framover må vi tenke begge deler. Målet er at vi skal kunne bo hjemme lengre. Vi har i en tid nå også rustet opp ressurser på hjelpemiddelkoordinatorer, og det ser vi god effekt av. Vi skal bygge nye omsorgsboliger og det planlegges nytt sykehjem. Det er viktig med brukermedvirkning, og nå som samfunnet åpner opp mer skal vi intensivere arbeidet med å etablere brukerutvalg og brukermedvirkning i planarbeidene. Jeg vil samtidig oppfordre alle

som ønsker å ytre seg å benytte muligheten til dialog som ligger på vår hjemmeside. Aktivitetstilbud har vært fraværende fra vi ble en ny kommune. Nå er vi endelig i gang med å få dette på plass igjen, og det i samarbeid med frivillige som er en helt uvurderlig ressurs. Når vi har stabilisert bemanning på tildelingskontoret kommer vi i gang med forebyggende hjemmebesøk også.

Så jeg har troen på at vi skal bygge fremtiden sammen!

Jeg tar gjerne imot ønsker for tema som ønskes belyst i denne spalten framover.

 

Varrudagáj - Med vennlig hilsen

Ann-Elise Os Varresvuoda

Ja álkkádusá oajvemusjådediddje - Kommunalleder Helse og velferd