Alle kan dele sine drømmer

Alle kan dele sine drømmer på prosjektets nettside https://www.drommerisalten.no/

10 kommuner går sammen i dette kulturhovedstadsprosjektet for å hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid. Det skal inspirere en hel befolkning til å drømme og se muligheter. Prosjektet skal stimulere befolkningen til finne håp og fremtidsvisjoner, og synliggjøre små og store drømmer vi alle sammen bærer i oss. Prosjektet ledes av prosjektleder i Salten kultursamarbeid, Steinar Pleim Johansen, og kunstneriskleder i Rabalder produksjon Tord Theodor Olsen.

«Vår store drøm med prosjektet er å gi innbyggerne i Salten fremtidsvisjoner, for oss selv, men også for denne fantastiske regionen vi bor og lever i. Det er utrolig fint å vise at et kultursamarbeid som dette skaper kunstverksteder og aktivitet, men også bidrar til å øke bolyst og utvikling i Salten» - Steinar Pleim Johansen

Mer om prosjektet https://www.hamaroy.kommune.no/droemmer-i-salten.6585701-510730.html