Målet med folkemøtene er for å best kunne avdekke hva arealene i kommunen ønskes brukt til, og hva som er god arealbruk. Dersom det foreligger motstridende interesser, så er det fint å få innspill for hvordan de best kan løses. 

Dersom det er ønskelig at kommunen skal tilrettelegge for bruk av samisk språk i forbindelse med folkemøtene, så vennligst gi tilbakemelding i forkant. Ring til Servicekontoret tlf. 941 32 515 eller send e-post: postmottak@hamaroy.kommune.no.

Les mer om arealplanarbeidet her.

Folkemøter KPA Hamarøy

Storjord, Tysfjord turistsenter

Tirsdag 23. mai kl. 17.00 - 18.30 

Ulvsvåg, grendehuset

Tirsdag 23. mai kl. 19.30 - 21.00

Tranøy, Bankpaa

Onsdag 24. mai kl. 13.00 - 15.00 Åpen informasjonsdag

Oppeid, Hamsunsenteret

Onsdag 24. mai kl. 17.00 - 18.30 

Skutvik, Punjjorda

Onsdag 24. mai kl. 19.30 - 21.00 

Musken, skole 

Torsdag 25. mai kl. 11.00 - 12.30. Åpen kontordag 12.30 - 14.00 

Drag, Samfunnshuset

Torsdag 25. mai kl. 17.00 - 18.30 

Innhavet, Hamarøy hotell

Torsdag 25. mai kl. 19.30 - 21.00