Kommunestyret behandlet saken den 22.september 2021 i sak nr 2021/855-1.

Forskriften legges ut til offentlig ettersyn, jfr Forvaltningslovens § 37.

Høringsfrist er satt til 5.november 2021.

Forskriften finnes her.

Svar sendes: 
Hábmera suokhan - Hamarøy kommune 
Marie Hamsuns vei 3
8294 Hamarøy
eller til postmottak@ hamaroy.kommune.no