Hamarøy bygdeheim

Kommuneoverlege Elisabeth Richter vurderer smittesituasjonen i kommunen som oversiktlig og risikoen for smittespredning som lav. Det vurderes nå forsvarlig å gå tilbake på tiltakene som ble innført 25. desember med besøksforbud ved sykehjemmet og bruk av munnbind for ansatte i helsetjenestene. Disse oppheves fra i dag. Hamarøy bygdeheim åpner for besøk fra 14. januar 2021 med visse begrensinger. Besøket avtales på forhånd via vakttelefon 95 77 85 30. Besøkende bør holde minst 1 m avstand, både til den de besøker og andre pasienter/pleiere. Les mer om besøksregler her.

Øvrige tiltak og anbefalinger

Som meldt tidligere har kommunen videreført sine tiltak og anbefalinger fra 3. januar slik at de gjelder i samme periode som regjeringens nasjonale tiltak, til 19. januar.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune vil gjøre ei ny vurdering når det blir kjent hva som skjer videre med de nasjonale tiltakene, melder ordføreren. Dette ventes å komme 18. januar.